×

Pomoc Zdalna

Wdrożenia

W miarę rozwoju firmy będziesz potrzebował co jakiś czas nowego podejścia do różnych kwestii związanych z informatyką w Twojej firmie. To naturalny proces, bo jak wiesz nic w tej materii nie stoi w miejscu. Wdrożenia dotyczą sprzętu, oprogramowania, a czasem jednego i drugiego.

Współpracujemy na poziomie partnerskim z większością znaczących producentów sprzętu IT na świecie dzięki czemu mamy dostęp do możliwości wyprodukowania serwerów dokładnie dopasowanych do Twoich potrzeb. Sprzęt jest zawsze zamawiany na bieżąco, tak aby mieć pewność że otrzymujesz najnowszą dostępną technologię.

Dzięki własnemu wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy ze znaczącymi producentami branży IT, oferujemy wdrożenia "pod klucz" od koncepcji poprzez dostawę sprzętu i oprogramowania, po przekazanie Tobie do użytku i przeszkolenie personelu.

Jak działamy?Twój sukces jest równeż naszym

Znamy się na tym bo robimy to od 20 lat!

Analiza potrzeb

Rozmawiamy z kierownikami działów, z pracownikami, analizujemy wymagania. Wysłuchujemy się w potrzeby, rozważamy możliwości. To też etap w którym powstaje koncepcja uzyskania funkcjonalności w ramach przewidzianego budżetu.

Dostawa

O nic nie musisz się martwić. Sprzęt i oprogramowanie dojedzie na czas. Współpracujemy z największymi dystrybutorami sprzętu IT. Posiadamy wieloletnie kontakty partnerskie z największymi markami branży IT. Większość sprzętu dociera w ciągu kilku dni.

Wdrożenie

Działamy wg ustalonego harmonogramu. Instalujemy sprzęt i oprogramowanie, łączymy z Twoją siecią, szkolimy pracowników. Tworzymy scenariusze testowe i finalne przekazujemy Tobie, Twoje nowe narzędzie pracy i osiągania lepszych wyników finansowych.

Windows Server

SERWER PLIKÓW

Serwer plików umożliwia stworzenie centralnego repozytorium plików z odpowiednią kontrolą poziomu dostępu. Miejsce wymiany danych lub jako centralna składnica plików przechowywanych i współdzielonych w firmie. Po uruchomieniu roli serwera plików można między innymi:

 • sprecyzować udostępniane udziały,
 • określić limity nakładane na użytkownika i zdefiniować tzw. quoty, określające sposób blokowania miejsca,
 • uruchomić usługę indeksowania oraz zdefiniować katalogi, które będą (lub nie) indeksowane – dzięki tej usłudze pliki wyszukiwane są znacznie szybciej,
 • włączyć dla wybranych dysków Volume Shadow Copy – mechanizm, który m.in. pozwala użytkownikowi
  uzyskać dostęp do poprzednich wersji plików zapisanych na serwerze,
 • skonfigurować serwer DFS, aby w jednym miejscu zintegrować wiele różnych udziałów.

SERWER WYDRUKU

Serwer wydruków zapewnia użytkownikom łatwe dodawanie drukarek do swoich komputerów nawet jeżeli te drukarki nie posiadają fabrycznej możliwości drukowania w sieci. Po skonfigurowaniu serwera wydruków można:

 • za pośrednictwem przeglądarki zarządzać drukarkami oraz zadaniami drukowania,
 • zainstalować nowy, standardowy port drukarek dostosowany do obsługi większości drukarek wykorzystujących protokół TCP/IP,
 • łatwo administrować, dzięki interfejsowi WMI, wszystkimi drukarkami podłączonymi do serwerów wydruku;
 • WMI Print Provider pozwala na tworzenie dowolnych skryptów administracyjnych w VBScript czy Jscript;
 • skonfigurować specjalną witrynę, która pozwoli na to, by do instalacji drukarek na komputerze klienckim w intranecie wystarczało kliknięcie na odpowiedni link,
 • komputery klienckie z zainstalowanym Windows mogą podłączać się do drukarki także za pośrednictwem adresu URL.

Serwer aplikacji, IIS (serwer WWW)

Serwer aplikacji to element infrastruktury, który pozwala na uruchamianie zaawansowanych aplikacji wykorzystujących moc danego serwera. W Windows Server dostępnych jest wiele składników tworzących nowoczesny, wydajny i bezpieczny serwer aplikacji. Jeżeli serwer ma służyć do uruchamiania stron WWW i jeśli ma być na nim zainstalowany element rozbudowanej aplikacji trójwarstwowej, warto zainstalować rolę serwera aplikacyjnego. Jednak, jeżeli ma to być tylko serwer plików lub np. kontroler domeny, wtedy instalowanie tej roli nie jest niezbędne.

Windows Server z włączoną rolą „serwera aplikacyjnego” jest doskonałą platformą do uruchamiania rozproszonych aplikacji, systemów opartych na WWW czy usług Web.

Po instalacji roli serwera aplikacyjnego instalowane są m.in. usługi związane z serwerem WWW, czyli Internet Information Services (IIS), wraz z wybranymi elementami takimi jak ASP czy ASP.NET. Windows Server zawiera zintegrowany, bezpieczny i skalowalny serwer WWW, który można stosować zarówno do uruchamiania rozbudowanych aplikacji WWW przeznaczonych dla Intranetu, jak i do uruchomiania prostych, informacyjnych stron WWW. IIS jest także platformą do uruchamiania usług Web. IIS jest również dobrym wyborem, gdy trzeba stworzyć platformę komunikacyjną, która dodatkowo zawiera wiele elementów wspierających tzw. rozwiązania hostingowe, gdzie na jednym fizycznym serwerze znajdują się równolegle kilka witryn.

Serwer usług terminalowych - Pulpit Zdalny

Dzięki serwerowi usług terminalowych wielu użytkowników może zdalnie i jednocześnie pracować na Windows Server. Usługi terminalowe pozwalają administratorowi w sposób scentralizowany zarządzać aplikacjami – instaluje je wyłącznie na serwerze. Dzięki temu każdy z klientów pracując zdalnie ma pewność, że pracuje na tej samej wersji aplikacji i ma dostęp do właściwych programów. Serwer usług terminalowych może obsługiwać równocześnie setki użytkowników, instalacje klastrowe itp.

Serwer dostępu zdalnego/sieci VPN

Jeżeli serwer ma służyć jako narzędzie do zdalnej pracy, pracownicy zaś mają łączyć się z biurem z dowolnego punktu na świecie lub gdy dany serwer ma zapewniać dostęp całej firmie do innych sieci (w tym do Internetu), wtedy warto skonfigurować rolę serwera zdalnego dostępu/VPN. Usługi Routingu i Zdalnego Dostępu pozwalają urchomić programowy router, który będzie odpowiednio przekierowywał informacje przesyłane w sieci. Może być także narzędziem, które zapewni odpowiednią konfigurację w przypadku zdalnego dostępu do Windows Server poprzez bezpieczną komunikację VPN.

Dostęp do serwera z włączoną rolą „RRAS” jest możliwy z poziomu urządzeń bezprzewodowych, jak również
klientów mobilnych, którzy podróżując potrzebują mieć dostęp do danych znajdujących się w firmie. Dzięki
połączeniu VPN podsłuchanie przesyłanych informacji jest praktycznie niemożliwe. A równocześnie – z punktu widzenia zdalnego klienta – praca odbywa się tak, jakby komputer podłączony był do lokalnej sieci. Bez problemu można wykorzystać udostępnione pliki czy skorzystać z drukarki. Równocześnie administrator ma możliwość zachowania precyzyjnej kontroli nad tym, do jakich operacji ma dostęp użytkownik łączący się zdalnie z firmą. RRAS może służyć równocześnie, jako narzędzie do łączenia zdalnych oddziałów firmy, gdy zachodzi potrzeba zestawienia łącza typu WAN.

W przypadku podłączania sieci do Internetu, w Windows Server dostępny jest rozbudowany mechanizm NAT (Network Address Translation), który pozwala zapewnić dostęp wszystkim użytkownikom sieci lokalnej do Internetu.

Kontroler domeny (Active Directory)

Rola kontrolera domeny polega na zarządzaniu centralnym katalogiem informacji o użytkownikach, domenach czy komputerach i usługach w sieci. Po zainstalowaniu kontrolera domeny administrator może
określić dokładne zasady bezpieczeństwa w sieci. Dzięki Active Directory możliwa jest dystrybucja zasad bezpieczeństwa do wszystkich klientów w sieci. Równocześnie katalog przechowuje wiele informacji – zarówno o użytkownikach, jak i sprzęcie czy komputerach. Dzięki Active Directory użytkownik może wyszukać np. najbliższą drukarkę, która jest w stanie drukować w kolorze z zadaną rozdzielczością. Z punktu widzenia administratora sieci jest to jeden z najważniejszych komponentów gwarantujących odpowiedni poziom zarządzania stacjami roboczymi (komputerami użytkowników sieci) szczególnie w połączeniu z zarządzaniem politykami grup (Group Policy Objects)

Serwer DNS

Serwer DNS (Domain Name System) jest standardem, który pozwala na rozpoznawanie i tłumaczenie nazw w sieciach opartych na TCP/IP (również w Internecie). Dzięki DNS użytkownik może posługiwać się nazwami domen – zamiast adresami IP konkretnych serwerów. To DNS wie, że jednym z adresów www.microsoft.com jest 207.46.134.190, a dzięki mechanizmowi replikacji ta informacja jest przekazywana do wszystkich serwerów DNS. W Windows Server DNS może być także centralnym sposobem rozpoznawania nazw w sieci lokalnej. Może być także zintegrowany z Active Directory, a wtedy, w miarę dodawania nowych
obiektów do katalogu, pojawiają się odpowiednie wpisy w serwerze DNS. Warto tu pamiętać, że w małych sieciach LAN serwer DNS nie jest niezbędny. Może wystarczyć mechanizm rozpoznawania nazw oparty na mechanizmie NetBios i usłudze WINS.

Serwer DHCP

DHCP to standard internetowy pozwalający na łatwą dystrybucję dynamicznie przydzielanych adresów IP w sieci korporacyjnej. Dzięki tej roli serwera Windows, nie trzeba ręcznie przypisywać adresów IP do poszczególnych stacji roboczych. Także jeśli planowane jest przeprowadzanie transmisji
multimedialnych z wykorzystaniem protokołów typu multicast, warto dodać tę rolę do serwera.

Rola serwera DHCP pozwala:

 • z centralnego miejsca zarządzać pulą adresów IP,
 • określać wszystkie parametry połączenia TCP/IP, które są automatycznie przekazywane do stacji klienckich – dotyczy to np. adresu bramki, serwerów DNS itp.,
 • dzięki elastycznemu zarządzaniu czasem dzierżawy adresu IP oraz mechanizmowi automatycznego
  odświeżania – można dostosować np. numery IP do lokalizacji danego urządzenia bezprzewodowego.

Bazy danych SQL - Microsoft SQL Server, PostgreSQL Server, MySQL, MariaDB, itd.

------- brak tekstu ---------

InsERT GT/nexo

insert gt

InsERT GT to najpopularniejsza w Polsce linia programów do obsługi małych i średnich firm. Przyjazny interfejs oraz bogata funkcjonalność gwarantują sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem:

 • funkcjonalność idąca w parze z prostą i intuicyjną obsługą,
 • rozwiązania, które od 25 lat wybierają przedsiębiorcy z różnych branż,
 • sprawna obsługa kluczowych obszarów w firmie – dzięki przyjaznemu interfejsowi i zastosowanym technologiom,
 • wszechstronne możliwości konfiguracji,
 • automatyczne procesy ułatwiające zarządzanie sprzedażą, finansami i księgowością, kadrami i płacami oraz relacjami z klientami,
 • wydajność i efektywność, co w efekcie daje oszczędność czasu i pieniędzy,
 • współpraca i przepływ danych pomiędzy poszczególnymi programami.
 • więcej informacji na stronie: https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/insert_gt.html
Insert GT

insert nexo

InsERT nexo usprawnia funkcjonowanie firmy i gwarantuje większą wygodę użytkowania. Nowoczesne rozwiązania interfejsowe oraz bogata funkcjonalność programów sprawiają, że prowadzenie biznesu staje się prostsze i bardziej efektywne.

 • Elastyczny interfejs
  Programy można łatwo dostosować do preferencji poszczególnych pracowników, dzięki czemu użytkownik widzi wyłącznie te moduły i dane, z których korzysta w swojej pracy. Formatki wybranych dokumentów można dostosować do własnych potrzeb określając, które pola są ważne i mają być widoczne, a które nie są niezbędne i można je ukryć.
 • Unikalna nawigacja
  Uruchamianie modułów, dodawanie nowych dokumentów i wywoływanie wybranych funkcji stało się prostsze niż kiedykolwiek. Oprócz klasycznych rozwiązań, użytkownik może skorzystać z zawsze dostępnej wyszukiwarki poleceń, tworzyć własne zestawy "ulubionych" poleceń lub korzystać z mnemoników dokumentów.
 • Harmonijna integracja
  Poszczególne programy, wchodzące w skład linii InsERT nexo, mogą zostać połączone w multiprogram, dzięki czemu użytkownik otrzymuje jeden wspólny system z dobrze dopasowanymi modułami połączonych programów. Tym sposobem handlowiec obsługujący klientów uruchamia i pracuje na jednym systemie łączącym Subiekta nexo i Gestora nexo, a osoba obsługująca zakupy handlowe wraz z ujęciem ich w księgowości może pracować na Subiekcie nexo połączonym z Rachmistrzem nexo.
 • Współpraca z księgowością
  Dokumenty z Subiekta nexo i Gratyfikanta nexo mogą być przekazywane do księgowości korzystającej z Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo za pośrednictwem nowoczesnej, bezpiecznej i dwustronnej komunikacji online. Handlowiec wysyła fakturę wystawioną w Subiekcie nexo do chmury, z której księgowy pobiera ją do Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo. Po obróbce księgowej dokumentu, informacje zwrotne są wysyłane do Subiekta nexo, dzięki czemu handlowiec zawsze zna status księgowy dokumentu. Cały proces jest w znacznym stopniu zautomatyzowany, a wysyłka dokumentów spełnia wymogi RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • InsERT mobile
  InsERT mobile to aplikacja, dzięki której obsługa klientów w terenie staje się sprawniejsza i efektywniejsza. Korzystający z niej użytkownicy otrzymają również powiadomienia związane z ważnymi informacjami, takimi jak publikacja nowej wersji programów czy istotne zmiany prawne.
 • Korzystanie z pomocy
  Moduł Pomoc umożliwia łatwe wyszukanie praktycznych porad i wskazówek na temat programów. Po wpisaniu hasła do wyszukiwarki wyświetlą się poświęcone mu materiały online (linki do wątków na forach użytkowników, filmików instruktażowych na YouTube, artykułów e-Pomocy) oraz offline (podpowiedzi zapisane w programie).
 • Wyszukiwanie danych
  Dostępna w każdym momencie wyszukiwarka pozwala błyskawicznie odnaleźć konkretny dokument lub kartotekę w całym InsERT nexo. Wyszukiwać można po całych słowach (np. dezodorant), fragmentach słów (np. dezo), całych frazach (np. Forever dezodorant 100 ml) lub wymuszać dosłowne traktowanie słowa za pomocą cudzysłowów. Przydatna jest również możliwość korzystania z operatorów wymuszających wystąpienie (+) lub wykluczających wystąpienie słowa w wynikach wyszukiwania.
 • Praca zdalna/oddziałowa w ramach licencji podstawowej
  W jednym czasie można używać programu do przetwarzania danych firmy - również poza jej siedzibą - na tylu stanowiskach, ile obejmuje licencja.

POBIERZ DEMO - PEŁNA WERSJA PRZEZ 45 DNI

TOP